Prawo autorskie i ochrony dóbr osobistych

Kancelaria oferuje obsługę prawną w zakresie prawa autorskiego, prawa prasowego w zakresie ochrony dóbr osobistych naruszonych przez publikację prasową, oraz ochronę wizerunku. Obsługa prawna w zakresie prawa prasowego – ochrony dóbr osobistych osób, obejmuje zarówno doradztwo z tego zakresu, prowadzenie rokowań w celu ugodowego załatwienia sporu jak samego procesu o ochronę dóbr osobistych. Pomoc prawna w zakresie ochrony wizerunku naruszonego poprzez publikację tak w gazetach, na plakatach jak i w mediach elektronicznych bez zgody osoby, której wizerunek został wykorzystany.

Obsługa prawna z zakresu prawa autorskiego obejmuje w szczególności:

  • doradztwo na rzecz autorów w zakresie ochrony dzieła przed jego publikacją w celu zachowania prawa autorskiego.
  • ochrona dzieła po jego publikacji poprzez ściganie ewentualnych plagiatorów (dotyczy różnych form dzieł, nie tylko dzieł pisanych, lecz nawet kinematograficznych).
  • reprezentowanie autorów wobec organizacji zbiorowego zarządzania
  • w sprawach dotyczących uznania dzieła autora za dzieło w rozumieniu prawa autorskiego i objęcie danego utworu ochroną organizacji zbiorowego zarządzania.
  • ochrona użytkowników praw autorskich przed nadmiernymi roszczeniami ze strony organizacji zbiorowego zarządu.