W dniach od 16 do 18 czerwca 2011 roku przedstawiciele naszej Kancelarii wzięli udział w zgromadzeniu ogólnym członków TELFA (Trans European Law Firm Alliance) zorganizowanym w Madrycie, poświęconym najbardziej żywotnym problemom i wyzwaniom stojącym przed przedsiębiorcami wobec rosnącej ilości regulacji prawnych, jak również szybkiego postępu i rozwoju portali społecznościowych, które mogą być poważnym narzędziem marketingowym, ale również bardzo poważnym zagrożeniem. Podczas zgromadzenia w Madrycie wybrano również nowy zarząd. Pani Mec. Chełkowska-Kamionka została wybrana na kolejną kadencję i reprezentuje w zarządzie Polskę, Czechy, Słowację oraz Węgry.
 
          TELFA jest międzynarodowym stowarzyszeniem niezależnych europejskich kancelarii prawnych powstałym w 1989 r. Obecnie zrzesza ponad 700 prawników z różnych krajów europejskich. Nasza Kancelaria jako jedyna w Polsce jest członkiem stowarzyszenia TELFA i ma możliwość uczestniczenia w konferencjach poświęconych prawu i współpracy międzynarodowej w tym zakresie organizowanych przez TELFA.
 
          Tegoroczne spotkanie zorganizowane było przy współpracy z US LAW NETWORK (siecią zrzeszającą 64 niezależne kancelarie amerykańskie – ponad 150 biur w 47 stanach) i ustanowiło swoisty rekord pod względem ilości krajów, z których przyjechali nasi Koledzy. Spotkaliśmy się z prawnikami nie tylko z Europy i Stanów Zjednoczonych, ale również z Ameryki Południowej, a nawet z Makau.
 
         W ramach tegorocznej konferencji wzięliśmy udział m.in. w następujących debatach:
 
 
          INTERNAL STRUCTURES – dyskusja poświecona różnym sposobom organizacji firm prawniczych skupiona na porównaniu tradycyjnej organizacji kancelarii względem firm prawniczych jako przedsiębiorstw usług prawniczych, zarządu kancelarii nieskładającego się z prawników a zarządem partnerskim oraz zarządem kancelarią związanym z wpływami zewnętrznymi jak np. w przypadku zewnętrznych udziałowców.
 
          SOCIAL MEDIA – debata, podczas której zaprezentowano sposoby komunikowania się przez kancelarię z klientem za pomocą nowoczesnych środków przekazu. Przykłady takiego zastosowania nowinek technologicznych zostały przedstawione przez firmy prawnicze z obu stron Atlantyku. Duży nacisk położono na zagrożenia, jakie wiążą się z korzystaniem przez pracowników z portali społecznościowych. Świadomość pracodawcy na temat tego, jakie informacje pracownik publikuje za pośrednictwem portali społecznościowych jest bardzo ograniczona, natomiast konsekwencje dla pracodawcy mogą być bardzo poważne. Chodzi tu na przykład o konsekwencje wiążące się z naruszeniem dóbr osobistych przez pracownika, opublikowanymi filmami, opiniami wyrażonymi pod szyldem pracodawcy itd. Z uwagi na powyższe omówiliśmy zasady regulaminów, które powinny zostać wprowadzone, aby zminimalizować wiążące się z tym ryzyko.
 
          Następne zgromadzenie odbędzie się w Bratysławie pod koniec roku.