16 listopada 2011 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł w pełnym składzie w sprawie Skargi Konstytucyjnej złożonej przez Annę S. Powyższe orzeczenie ze względu na swoja wagę i treść można nazwać przełomowym. Główną kwestią, o której musiał zdecydować Trybunał Konstytucyjny, była kompetencja jego orzekania o zgodności z konstytucją aktów wtórnego prawa europejskiego.

          Na podstawie art. 188 pkt. 5) w zw. z art. 79 ust.1 konstytucji RP Trybunał uznał się za upoważniony do badania w trybie skargi konstytucyjnej (i tylko w takim) zgodności aktów stanowionych przez organy Unii Europejskiej z polską Konstytucją.

Sygn. akt: SK 45/09