Prawo budowlane

W zakresie prawa budowlanego Kancelaria oferuje pomoc prawną związaną z:

  • nabywaniem nieruchomości,
  • uzyskiwaniem decyzji o warunkach zabudowy,
  • uzyskiwaniem pozwoleń budowlanych,
  • tworzeniem projektów umów o roboty budowlane,
  • obsługą prawną procesu inwestycyjnego: monitorowanie wykonywania obowiązków prawnych i umownych przez uczestników procesu budowlanego, kontrola sporządzania dokumentów poświadczających wykonywanie obowiązków umownych,
  • due diligence nieruchomości,
  • negocjacjami i postępowaniami ugodowymi,
  • postępowaniami sądowymi i arbitrażowymi związanymi z prowadzeniem inwestycji budowlanych,
  • odzyskiwaniem nieruchomości.