Roman Comi

Wpis: Wpisany na listę Radców Prawnych (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie) w 1976 r.

Aktywność zawodowa: posiada 35 – letnie doświadczenie zawodowe, pracował w przedsiębiorstwach budowlanych spółdzielczości mieszkaniowej, organach centralnej administracji.


Specjalizacje: prawo autorskie, prawo prasowe, prawo wyznaniowe, prawne aspekty zarządzania nieruchomościami, prawne aspekty odzyskiwania nieruchomości znacjonalizowanych reformą rolna i dekretem Warszawskim, windykacja należności.

Wykształcenie: Uniwersytet Śląski (magister prawa 1972), aplikacja sądowa (1976)

Mail: kancelaria@romancomi.pl
 

 
Jesteśmy członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Niezależnych Kancelarii Prawniczych – TELFA    
     

Zapraszamy do naszego biura prasowego: