Adrian Drabik

Aktywność zawodowa: Praktykę zawodową rozpoczął podczas praktyk w kancelarii Primum Legis. Doświadczenie zdobywał podczas praktyk w Kancelarii TGC Ordowska oraz Kancelarii Tomasz Siedlecki Radca Prawny. Z Kancelarią związany od dwóch lat.

Specjalizacje: prawo zamówień publicznych, prawne aspekty obrotu nieruchomościami

Wykształcenie: student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (V rok)

Języki: angielski, niemiecki, francuski

Mail: a.drabik@kalwas.pl