Prawo gospodarcze i handlowe

Ze względu na wieloletnie i bogate doświadczenie w zakresie świadczonych usług, Kancelaria zapewnia profesjonalną i kompletną obsługę szeroko rozumianych uczestników obrotu gospodarczego. Świadczymy usługi prawne stwarzające skuteczne i fachowe rozwiązania na miarę oczekiwań naszych Klientów. Nasza pomoc obejmuje w szczególności:

  •     Pomoc przy zakładaniu oraz rejestracji spółek i ich oddziałów i przedstawicielstw
  •     Bieżącą obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego
  •     Sporządzanie analiz i specjalistycznych opinii prawnych
  •     Przeprowadzanie audytu prawnego podmiotów gospodarczych
  •     Reprezentowanie Klientów w sporach między udziałowcami lub akcjonariuszami
  •     Czynny udział oraz zastępstwo w negocjacjach
  •     Łączenie, podział, likwidacja i rozwiązywanie spółek
  •     Dochodzenie wierzytelności

Nasi specjaliści działają w oparciu o specyfikę i realia konkretnej branży, a także optymalizują wszelkie rozwiązania kontraktowe uwzględniając towarzyszące im ryzyko zapewniając pełne zabezpieczenie interesów Klienta.

 

 

kontakt:

Mail: kancelaria@kalwas.pl