Andrzej Kalwas

Wpis: Wpisany na listę Radców Prawnych (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie) w 1965 r.

Aktywność zawodowa: Minister Sprawiedliwości w latach 2004-2005. Prezes krajowej Rady Radców Prawnych w latach 1995-2004. Dziekan Warszawskiej Izby Radców Prawnych w latach 1983-1995. Sędzia Trybunału Stanu w latach 1989-1991 oraz w kadencji 2002-2004. Współzałożyciel Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. W latach 2006 – 2014 Przewodniczący Rady Arbitrażowej przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Członek komitetów redakcyjnych czasopism prawniczych. Członek Rady Nadzorczej Klubu Zawodów do Spraw Pracy (przy Unii Europejskiej).

Specjalizacje: prawo administracyjne, gospodarcze, handlowe, cywilne, sprawy pracownicze, a w szczególności w prawie antymonopolowym i problematyce nieuczciwej konkurencji

Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski (magister prawa 1963)

Języki: rosyjski

Mail: a.kalwas@kalwas.pl