Michał Rogalski
Aktywność zawodowa: Ekspert zamówień publicznych w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Prezes firmy doradczej – iTexa® Sp. z o.o., Przewodniczący Komitetu Zamówień Sektora Publicznego PIIT, Członek Rady PIIT. W latach 2008-2012, najpierw współpracownik, a następnie Dyrektor ds. IT w Centrum Obsługi Zamówień Publicznych, W latach 2003-2011 Wiceprezes PIIT.

Specjalizacje: Prawo zamówień publicznych. Ekspert, wykładowca i autor licznych szkoleń i wykładów dotyczących prawa zamówień publicznych, a także trener w kolejnych edycjach „Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych” prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego. Współautor Podręcznika „Nowe podejście do zamówień publicznych” wydanego przez Centrum Obsługi Zamówień Publicznych sp. z o.o. Uczestniczy w wielu dużych projektach doradczych związanych z udzielaniem zamówień w branży IT, a także zamówień, których przedmiotem są wysoce zaawansowane urządzenia techniczne. Zajmuje się sporządzaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym opisów przedmiotów zamówień. Doradza w zakresie stosowania środków ochrony prawnej, w tym sporządzaniem odwołań. Na zlecenie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie przeprowadził ponad 100 kontroli zamówień, głównie z branży IT współfinansowanych ze środków europejskich (POIG, POIŚ). Organizator i prelegent wielu konferencji poświęconych najtrudniejszym problemom związanym z udzielaniem zamówień publicznych, w tym konferencji objętych patronatem Urzędu Zamówień Publicznych. Organizator konferencji dotyczącej zapobieganiu korupcji w zamówieniach publicznych. Jako ekspert PIIT od przeszło 10 lat bierze udział w pracach niemal wszystkich komisji sejmowych związanych z ustawą – Prawo zamówień publicznych. Uczestniczy w pracach zespołu powołanego przez UZP, opracowującego wzory dobrych praktyk w zamówieniach IT.

Wykształcenie: Absolwent Politechniki Warszawskiej – magister inżynier elektryk.

Języki: angielski

Mail: mrogalski@itexa.pl
 

 
Jesteśmy członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Niezależnych Kancelarii Prawniczych – TELFA    
     

Zapraszamy do naszego biura prasowego: