Daria Mientkiewicz

Wpis: Wpisana na listę aplikantów adwokackich w okręgowej radzie adwokackiej w Warszawie w 2011 roku.

Aktywność zawodowa: Doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca, związana z kancelarią od czterech lat. Praktykę zawodową rozpoczęła podczas praktyk w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego RP.

Specjalizacje: prawo Unii Europejskiej, w tym prawo konkurencji jak również w zagadnienia z obszaru prawa farmaceutycznego i prawa medycznego. Zajmuje się także kwestiami pozyskiwania środków z funduszy UE oraz realizowania i rozliczania projektów współfinansowanych z tych źródeł.

Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski uzyskała tytuł magistra prawa w 2010 r.

Języki: angielski, niemiecki