Prawo pracy

W zakresie Prawa pracy Kancelaria oferuje pomoc prawną związaną z:

  • nawiązaniem, rozwiązaniem oraz zmianą stosunku pracy;
  • sporządzaniem projektów kontraktów menedżerskich;
  • sporządzaniem projektów umów o zakazie konkurencji;
  • przygotowywaniem projektów regulaminów pracy oraz wynagradzania;
  • reprezentacją Klienta przed sądem pracy we wszelkich rodzajach sporów pracowniczych;
  • reprezentacją Klienta w negocjacjach zmierzających do zawarcia, zmiany lub rozwiązania układów zbiorowych pracy lub innych porozumień zbiorowych;
  • legalizacją pracy i pobytu cudzoziemców zatrudnionych w Polsce;
  • doradztwem w zakresie rozliczania czasu pracy oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

Specjaliści z tej dziedziny:

Maria Nowicka