Prawo ochrony środowiska

W zakresie prawa ochrony środowiska kancelaria oferuje pomoc prawną związaną z:

  • uzyskaniem stosownego pozwolenia na emisję zanieczyszczeń do środowiska, w tym pozwoleń zintegrowanych oraz innych pozwoleń dotyczących emisji zanieczyszczeń (do powietrza, do gleby i do wód)
  • uzyskiwaniem pozwoleń na pobór wody

Nasze usługi we wskazanym zakresie obejmują weryfikację dokumentacji składanej w postępowaniach, a także reprezentowanie przed organami administracji i sądami administracyjnymi.