Prawo Unii Europejskiej

Naszym Klientom zapewniamy profesjonalną reprezentację w postępowaniach toczących się przed Instytucjami Unijnymi, takimi jak Komisja Europejska; Szczególną sferą działalności Kancelarii jest:

 • doradztwo na rzecz przedsiębiorców –beneficjentów funduszy unijnych
 • obsługa projektów współfinansowanych ze środków unijnych
 • Unijne prawo zamówień publicznych
 • Prawo antymonopolowe
 • Regulacje sektorowe.
 • Kompleksowa obsługa i doradztwo z zakresu prawa materialnego UE, zagadnień implementacji, dofinansowania z funduszy europejskich oraz ściśle związanych z tym kwestii pomocy publicznej oraz prawa konkurencji, w tym zwłaszcza:
 • Doradztwo, przygotowanie analiz i opinii prawnych z zakresu przepisów materialnego prawa UE oraz zagadnień implementacji w krajowym porządku prawnym,
 • Kompleksowa obsługa prawna  projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, w tym w zakresie dokonywania korekt finansowych,
 • Doradztwo oraz reprezentacja w postępowaniach związanych z rozliczaniem realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych,
 • Doradztwo w zakresie zgodności realizacji projektów oraz innych transakcji z zasadami  pomocy publicznej,
 • Doradztwo prawne w zakresie zgodności realizacji projektów oraz innych transakcji z regułami konkurencji.