Magdalena Rutkowska

Wpis: Wpisana na listę Radców Prawnych (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie) w 2010.

Aktywność zawodowa: Przez cały dziewięcioletni okres swojej aktywności zawodowej związana z Kancelarią.

Specjalizacje: prawo cywilne, gospodarcze i pracy, windykacja należności.

Wykształcenie: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie (2005). W toku studiów otrzymywała stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce.

Języki: angielski, francuski

Mail: m.rutkowska@kalwas.pl