Marta Worobiej

Wpis: wpisana na listę aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w 2012 roku

Aktywność zawodowa: W latach 2007-2011 współpracowała z wieloma podmiotami gospodarczymi jako tłumacz języka rosyjskiego. Praktykę zawodową rozpoczęła w Departamencie Gwarancji i Poręczeń Skarbu Państwa  Ministerstwa Finansów. Doświadczenie nabywała podczas praktyk w dziale prawnym spółki MTV Networks Sp. z.o.o , a następnie w spółce Polski Gaz S.A. Z początkiem 2012 roku rozpoczęła współpracę z Kancelarią.

Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski (magister prawa 2010), 2009- studium prawa rosyjskiego w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego

Języki: rosyjski, angielski, serbski, niemiecki

Mail: m.worobiej@kalwas.pl